Бюджеттин аткарылышы боюнча жыйынды маалыматтар

# Аталышы Жыл Бюджеттин долбоору
Киреше Чыгаша
Жалпы мамлекеттик кызматтар Коргоо Коомдук тартип жана коопсуздук Экономикалык маселелер Айлана чөйрөнү коргоо Турмуш-тиричилик жана коммуналдык кызматтар Саламаттыктысактоо Эс алуу, спорт, маданият жана дин Билим берүү Социалдык жардам
Киреше салыгы Патенттин негизиндеги салык Өзгөчө режимдеги соода зоналарындагы иш-аракеттерге салык Сатуудан түшкөн салык Бирдиктүү салык Жаратылыш ресурстарын колдонуудан салык Турак жай имаратына жана жайга мүлк салыгы Турак эмес имаратка, курулмага жана жайга мүлк салыгы Үй жанындагы, короо жай жана багбанчылык-чарбак жер участогуна салыгы Айыл чарба жерлерине мүлк салыгын эсептөө Транспорт каражатына мүлк салыгы Муниципалдык менчикти ижарасынан киреше Муниципалдык менчикти сатуудан киреше Таштандыларын ташып чыгаруу үчүн жыйым АЧЖМФдин ижарасы Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым Лицензияны кармоо үчүн жыйым Кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр Башка кирешелер Теңдешитрүү грант Максаттуу трансферттер Дем берүүчү гранттар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Резервдик фонд Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Таштандыларды чыгарууну жана чогултууну уюштуруу Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Көчөлөрдү жарыктандыруу Суу менен камсыздоо Башка коммуналдык жана турмуш-тиричилик кызматтары жана чыгашалар Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Тамак-аш сатып алуу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Калкка социалдык жардамдар Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар
Дайындар жүктөлүүдө