Бюджеттин аткарылышы боюнча жыйынды маалыматтар

# Аталышы Жыл Бюджеттин аткарылышы
Киреше Чыгаша
Жалпы мамлекеттик кызматтар Коргоо Коомдук тартип жана коопсуздук Экономикалык маселелер Айлана чөйрөнү коргоо Турмуш-тиричилик жана коммуналдык кызматтар Саламаттыктысактоо Эс алуу, спорт, маданият жана дин Билим берүү Социалдык жардам
Киреше салыгы Ыктыярдуу патент Милдеттүү патент Сатуудан түшкөн салык Бирдиктүү салык Жаратылыш ресурстарын колдонуудан салык Үй жанындагы, короо жай жана багбанчылык жер участокторун пайдалангандык үчүн жер салыгынын Айыл чарба жерлерин пайдалангандык үчүн жер салыгы Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгынын Кыймылсыз мүлккө салык Кыймылдуу мүлккө салык Муниципалдык менчикти ижарасынан киреше Муниципалдык менчикти сатуудан киреше Таштандыларды чыгаруудан төлөм АЧЖМФдин ижарасы Жайыттарды пайдалангандыгы үчүн төлөм Лицензияларды кармагандыгы үчүн төлөм Кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр Башка кирешелер Теңдешитрүү грант Максаттуу трансферттер Дем берүүчү гранттар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Резервдик фонд Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Таштандыларды чыгарууну жана чогултууну уюштуруу Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Көчөлөрдү жарыктандыруу Суу менен камсыздоо Башка коммуналдык жана турмуш-тиричилик кызматтары жана чыгашалар Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Тамак-аш сатып алуу Башка чыгашалар Эмгек акы Социалдык фондго взностор Кызматтык сапар чыгымдары Транспорттук чыгымдар Коммуналдык кызматтар Мүлктү убагында оңдоо Калкка социалдык жардамдар Капиталдык оңдоо, куруу жана имарат сатып алу Башка чыгашалар
Дайындар жүктөлүүдө