Бекитилген бюджет боюнча статистика

Баары:
Толтурулду:
Толтурулган эмес:
Жарым-жартылай толтурулду:
# Аталышы Жыл Бекитилген бюджет Статусу
Киреше Чыгаша
Дайындар жүктөлүүдө