Бюджеттин долбоору боюнча коомдук бюджеттик угуулардын статистикасы

Жалпы келип түшкөн суроолор / сунуштар:

Түзүлгөн жыйынтыктоочу протоколдордун жалпы саны:

# Аталышы Жыл Суроолор \ сунуштар алынды Суроолордун статусу Сунуштардын статусу Модерациядан өткөн жок Жыйынтыктоочу протоколдун статусу
Баары Эркектерден Аялдардан Кабыл алынган Аларга жооптор Кабыл алынган Кароодо Четке кагылды
Дайындар жүктөлүүдө