Бул Жарандык бюджетке киргизилген маалыматтын тактыгы жана аны киргизүү мөөнөттөрүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жооптуу.
Тиркеменин иштөөсү жана ага кирүүгө байланыштуу маселелер боюнча gb.minfin.kg@mail.ru элетрондук адреси же +996 702 53 11 10 (Станислав), +996 770 77 11 14 (Азамат) телефону аркылуу байланышып техникалык колдоо алсаныздар болот.