Бул Жарандык бюджетке киргизилген маалыматтын тактыгы жана аны киргизүү мөөнөттөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги жооп бербейт. Киргизилген маалымат жана Жарандык бюджетти түзүү мөөнөттөрү үчүн жергеликтүү өз алдынча башкаруу органдары жооптуу.
Тиркеменин иштөөсү жана ага кирүүгө байланыштуу маселелер боюнча gb.minfin.kg@mail.ru элетрондук адреси же +996 702 53 11 10 телефону аркылуу байланышып техникалык колдоо алсаныздар болот